Mường Thanh Golf ClubHouse
Description

Mường Thanh Golf ClubHouse

  • Chủ đầu tư: Khu du lịch sinh thái Mường Thanh – Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh
  • Diện tích: 
  • Địa điểm: Xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Info

  • Date : 07.11.2018